top of page

Базовий курс англійської

Basic English

Ціна за місяць / Price per month

Тривалість / Duration

4000,00 UAH

3 місяці / 3 months

Про курс

Програма навчання розроблена на основі сучасних методик та матеріалів. Даний курс орієнтований на розкриття твого мовного потенціалу та збагачений корисною лексикою. Ми навчимо тебе:

• звучати, як носій мови

• розуміти мову на слух

• читати англомовні тексти та джерела

• вільно висловлювати свою думку на різноманітні теми

• розуміти та легко застосовувати граматику

• писати листи та повідомлення

Пройти безкоштовний тест для визначення рівня володіння мовою


The training program is developed on the basis of modern methods and materials. This course is focused on revealing your language potential and is enriched with useful vocabulary. We will teach you:

• sound like a native speaker

• understand the language by ear

• read English-language texts and sources

• freely express their opinion on various topics

• understand and apply grammar easily

• write letters and messages

Try our free placement test to evaluate your English.

Ваш викладач

ШПАК Єлизавета / SHPAK Yelyzaveta

ШПАК Єлизавета / SHPAK Yelyzaveta

Здобуто ступінь бакалавра філології за освітньою програмою “Германські мови та літератури” в Національному Технічному Університеті України «Київський Політехнічнічний Інститут імені Ігоря Сікорського». Чотирирічний досвід викладання англійської мови для різних вікових груп. Досвід перекладу у сферах дипломатії, юриспруденції, медицини, IT та науково-технічної літератури.

Received a bachelor's degree in English and German philology at the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Working experience amounts to 4 years in the sphere of teaching English to different age groups. Translation experience in the fields of diplomacy, jurisprudence, medicine, IT, scientific and technical literature.

bottom of page