top of page

Ділова англійська

Business English

Ціна за місяць / Price per month

Тривалість / Duration

4000,00 UAH

3 місяці / 3 months

Про курс

Курс «ділова англійська» орієнтований на людей, які хочуть комфортно почуватися у бізнес середовищі.  Мета курсу надати учасникам всі необхідні для цього знання, а саме ви навчитесь:

• застосовувати ділову лексику

• успішно та ефективно вести переговори

• знаходити вирішення проблем

• підтримувати бесіду на ключові бізнес-теми

• застосовувати тактики та стратегії проведення виграшних ділових зустрічей

• використовувати кліше та граматичні структури

• писати листи, CV та звіти

Курс розрахований на учасників з рівнем англійської від В1 (пройти безкоштовний тест для визначення рівня володіння мовою).


The "Business English" course is aimed at people who want to feel comfortable in a business environment.  The purpose of the course is to provide the participants with all the necessary knowledge, namely you will learn how:

• use business vocabulary

• negotiate successfully and effectively

• find solutions to dilemmas

• maintain a conversation on key business topics

• apply tactics and strategies for conducting winning business meetings

• use clichés and grammatical structures

• write letters, CVs and reports

The required level of English to start the course - B1 (try our free placement test to evaluate your English).

Ваш викладач

ШПАК Єлизавета / SHPAK Yelyzaveta

ШПАК Єлизавета / SHPAK Yelyzaveta

Здобуто ступінь бакалавра філології за освітньою програмою “Германські мови та літератури” в Національному Технічному Університеті України «Київський Політехнічнічний Інститут імені Ігоря Сікорського». Чотирирічний досвід викладання англійської мови для різних вікових груп. Досвід перекладу у сферах дипломатії, юриспруденції, медицини, IT та науково-технічної літератури.

Received a bachelor's degree in English and German philology at the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Working experience amounts to 4 years in the sphere of teaching English to different age groups. Translation experience in the fields of diplomacy, jurisprudence, medicine, IT, scientific and technical literature.

bottom of page