top of page

Англомовний курс Job-related training

Ціна за місяць / Price per month

Тривалість / Duration

4000,00 UAH

1 місяць / 1 month

Оплата та реєстрація

Про курс

Під час тренінгів ви здобудете навички:


  •  створення професійного резюме;

  •  написання успішного мотиваційного листа;

  •  підготовки до співбесіди та її проходження; роботи з клієнтами й партнерами. 


Курс також допоможе систематизувати знання з ділової англійської мови, опанувати стиль ділового листування та ознайомить з особливостями невербальної поведінки у міжкультурній комунікації.

Ваш викладач

ШПАК Єлизавета / SHPAK Yelyzaveta

ШПАК Єлизавета / SHPAK Yelyzaveta

Здобуто ступінь бакалавра філології за освітньою програмою “Германські мови та літератури” в Національному Технічному Університеті України «Київський Політехнічнічний Інститут імені Ігоря Сікорського». Чотирирічний досвід викладання англійської мови для різних вікових груп. Досвід перекладу у сферах дипломатії, юриспруденції, медицини, IT та науково-технічної літератури.

Received a bachelor's degree in English and German philology at the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Working experience amounts to 4 years in the sphere of teaching English to different age groups. Translation experience in the fields of diplomacy, jurisprudence, medicine, IT, scientific and technical literature.

bottom of page